Terug
Gepubliceerd op 08/10/2021

Agenda  Gemeenteraad

ma 18/10/2021 - 19:30 Trouw- en raadzaal Stadhuis, Collegestraat 1, 3580 Beringen
 • 1.

  2021_GEM_00188 - Goedkeuring notulen vorige vergadering - Goedkeuring

  Goedkeuring notulen vorige vergadering van de gemeenteraad d.d. 6 september 2021.

 • 2.

  2021_GEM_00243 - Aktename verhindering schepen van zorg , welzijn, samenleven en burgerzaken - 2021/46 - Kennisneming

  Mevr. Hilal Yalçin, werd dd. 07.01.2019 verkozen als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met ingang van 7 januari 2021 tot 31 december 2024 en heeft op diezelfde datum de decretaal voorziene eed afgelegd.

  Vanaf de eedaflegging werd ze van rechtswege toegevoegd als schepen aan het college van burgemeester en schepenen.

  Mevrouw Hilal Yalçin is verhinderd als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en automatisch ook als schepen van Zorg, Welzijn, Samenleven en Burgerzaken ingevolge haar uitoefening van een parlementair mandaat met ingang vanaf 19 oktober 2021 en zij haar eed heeft afgelegd in het Vlaams Parlement dd. 27.09.2021.

  De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van mevr. Hilal Yalçin als schepen van Zorg, Welzijn, Samenleven en Burgerzaken, met ingang vanaf 19 oktober 2021 en dit voor zolang zij haar mandaat als Vlaams parlementslid zal uitoefenen.

 • 3.

  2021_GEM_00221 - Retributie op het parkeren in een blauwe zone en in de ondergrondse parking van het stadhuis

  Het tarief voor het parkeren in de ondergrondse parking van het stadhuis dient opgenomen te worden in een retributiereglement, dit reglement dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

 • 4.

  2021_GEM_00237 - Gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 Kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen Tervant - Goedkeuring

  Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek OLV Onbevlekt Ontvangen Tervant is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

 • 5.

  2021_GEM_00234 - Gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 Kerkfabriek Sint-Lambertus Beverlo - Goedkeuring

  Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Lambertus Beverlo is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

 • 6.

  2021_GEM_00226 - Gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 Kerkfabriek Sint-Jan De Doper Paal - Goedkeuring

  Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Jan De Doper Paal is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

 • 7.

  2021_GEM_00222 - Gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 Kerkfabriek Sint-Brigida Koersel - Goedkeuring

  Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Brigida Koersel is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

 • 8.

  2021_GEM_00224 - Gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Beringen - Goedkeuring

  Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Beringen is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

 • 9.

  2021_GEM_00228 - Gewijzigd meerjarenplan 2020-2025 Kerkfabriek Sint-Theodardus Beringen Mijn - Goedkeuring

  Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Theodardus Beringen Mijn is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

 • 10.

  2021_GEM_00230 - Budgetwijziging 1/2021 Kerkfabriek Sint-Theodardus Beringen-Mijn - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 1/2021 van de kerkfabriek Sint-Theodardus Beringen-Mijn.

 • 11.

  2021_GEM_00223 - Budgetwijziging 1/2021 Kerkfabriek Sint-Brigida Koersel - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 1/2021 van de kerkfabriek Sint-Brigida Koersel.

 • 12.

  2021_GEM_00225 - Budgetwijziging 1/2021 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Beringen - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 1/2021 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Beringen.

 • 13.

  2021_GEM_00227 - Budgetwijziging 1/2021 Kerkfabriek Sint-Jan De Doper - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 1/2021 van de kerkfabriek Sint-Jan De Doper.

 • 14.

  2021_GEM_00235 - Budgetwijziging 1/2021 Kerkfabriek Sint-Lambertus Beverlo - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 1/2021 van de kerkfabriek Sint-Lambertus Beverlo.

 • 15.

  2021_GEM_00238 - Budgetwijziging 1/2021 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Tervant - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 1/2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

 • 16.

  2021_GEM_00232 - Budget 2022 Kerkfabriek Sint-Pietersbanden Beringen - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Pietersbanden Beringen.

 • 17.

  2021_GEM_00233 - Budget 2022 Kerkfabriek Sint-Brigida Koersel - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Brigida Koersel.

 • 18.

  2021_GEM_00231 - Budget 2022 Kerkfabriek Sint-Jan de Doper Paal - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Jan de Doper Paal.

 • 19.

  2021_GEM_00239 - Budget 2022 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Tervant - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Tervant.

 • 20.

  2021_GEM_00236 - Budget 2022 Kerkfabriek Sint-Lambertus Beverlo - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Lambertus Beverlo.

 • 21.

  2021_GEM_00241 - Budget 2022 Kerkfabriek Heilig Hart Korspel - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Heilig Hart Korspel.

 • 22.

  2021_GEM_00229 - Budget 2022 Kerkfabriek Sint-Theodardus Beringen-Mijn - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Theodardus Beringen-Mijn.

 • 23.

  2021_GEM_00240 - Budget 2022 Kerkfabriek Sint-Gerardus Stal. - Kennisneming

  De gemeenteraad neemt akte van het budget 2022 van de kerkfabriek Sint-Gerardus Stal.

 • 24.

  2021_GEM_00218 - Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo voor het jaar 2022 - Goedkeuring

  Jaarlijks is de gemeenteraad, krachtens de wet van 7 december 1998, verplicht om een financiële dotatie toe te kennen aan de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo op basis van een door de wetgever bepaalde verdeelsleutel. De dotatie van de stad Beringen aan de politiezone voor het dienstjaar 2022 bedraagt 3.761.270,00 euro, hetgeen overeenstemt met 57,7647 % van de verdeelsleutel.

 • 25.

  2021_GEM_00217 - Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2022. - Goedkeuring

  Bepaling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het jaar 2022.

 • 26.

  2021_GEM_00208 - Aanvaarding gratis grondafstand in verkaveling VERK2021/00016: gronden gelegen aan de Grensstraat. - Goedkeuring

  Aanvaarding gratis grondafstand in verkaveling VERK2021/00016: gronden gelegen aan de Grensstraat.

 • 27.

  2021_GEM_00209 - Aanvaarding gratis grondafstand in het bijstellen van een verkaveling - V1979/00011-1: gronden gelegen aan de Hubert Droogmansstraat (Pletspoelweg). - Goedkeuring

  Aanvaarding gratis grondafstand in het bijstellen van een verkaveling - V1979/00011-1: gronden gelegen aan de Hubert Droogmansstraat (Pletspoelweg).

 • 28.

  2021_GEM_00215 - Overeenkomst houtverkoop Bosgroepen Limburg CVBA in navolging van omgevingsvergunning tot ontbossing Ravenshout-Noord - Goedkeuring

  Begin augustus 2021 werd de omgevingsvergunning tot het ontbossen van zones 2, 3 en 4 op Ravenshout-Noord bekomen. Voor de effectieve ontbossing wensen we samen te werken met de bosgroepen. Zij zorgen voor een eventuele opmeting en de openbare houtverkoop. Binnen dit kader wensen we bijgevoegde overeenkomst af te sluiten met Bosgroepen Limburg CVBA.

 • 29.

  2021_GEM_00244 - Goedkeuring afbakening werkingsgebied - eenmaking woonmaatschappij - Goedkeuring

  Het Vlaams Regeerakkoord bepaalt dat tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samengevoegd worden tot één woonactor met maar één speler per gemeente

  Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. De eerste stap richting een woonmaatschappij is de vorming van werkingsgebieden. De lokale besturen krijgen daarbij een trekkersrol toegewezen.  

  Voor Limburg is het voorstel om de betrokken maatschappijen en organisaties onder te brengen in 1 sterke, toekomstgerichte Limburgse woonmaatschappij. In deze nieuwe Limburgse woonmaatschappij staan 2 pijlers centraal:  een sterke centrale organisatie en een decentrale en toegankelijke dienstverlening waarin de klant centraal staat.

  Het voorstel van werkingsgebied werd besproken worden op het lokaal woonoverleg van 14 september 2021. Het lokaal woonoverleg sluit zich aan bij de beweegredenen om in Limburg te komen tot 1 werkingsgebied met 1 woonactor.

  Het voorstel van afbakening werkingsgebied moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en uiterlijk op 31 oktober 2021 bezorgd worden aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

 • 30.

  2021_GEM_00210 - Addendum reglement Buurtbudgetten en afwijkend reglement Buurtbudgetten corona - Goedkeuring

  Het addendum reglement Buurtbudgetten komt er om de timing te actualiseren wat de datum van inwerkingtreding betreft. Daarnaast wordt tevens de verlenging van het afwijkend reglement Buurtbudget corona gevraagd.

 • 31.

  2021_GEM_00206 - Aankoop perceel grond Ravenshout-Noord. GROND/2020/006. - Goedkeuring

  Op 8 maart 2021 ging de gemeenteraad principieel akkoord om een perceel grond gelegen Ravenshout-Noord aan te kopen. Ondertussen werd een akkoord bereikt met de eigenaar. De gemeenteraad dient deze aankoop definitief goed te keuren zodat de aankoopakte verleden kan worden.

 • 32.

  2021_GEM_00207 - Aankoop perceel grond gelegen Olmsesteenweg. GROND/2019/067 - Goedkeuring

  In de meerjarenplanning is de ‘aankoop gronden voor uitbreiding bospatrimonium’ voorzien. Een bosperceel in de Olmsesteenweg komt hiervoor in aanmerking. Er werd een aankoopdossier opgestart. Ondertussen werd een akkoord bereikt met de eigenaars. De gemeenteraad dient deze aankoop definitief goed te keuren zodat de aankoopakte verleden kan worden.

 • 33.

  2021_GEM_00219 - Gedeeltelijke beëindiging recht van erfpacht Bogaersveld voor skatepark (deel 2). 2009/061/Kbis. - Goedkeuring

  Op 7 maart 2016 werd een erfpachtovereenkomst afgesloten met vzw Spectrumcollege (nu vzw KOBeL) voor het inrichten van sport- en speelvelden aan de campus Bogaersveld. In deze erfpachtovereenkomst was voorzien dat de stad later een gedeelte terug in volle eigendom kon nemen ten behoeve van het skatepark, waarvan op het moment van de erfpacht nog geen exacte inplanting gekend was. Begin 2020 werd hiervoor reeds een gedeelte uit erfpacht gehaald. Het tweede gedeelte, waar nog een recht van opstal met Scholen van Morgen op zit, wordt nu uit de erfpacht gehaald.

 • 34.

  2021_GEM_00242 - Aanvaarding gratis grondafstand aan de Ericastraat te 3582 Beringen. GROND/2021/044 - Goedkeuring

  Vooruitzien wenst een deel van perceel 1K37 gratis af te staan aan de stad Beringen.
  Het perceel is een restperceel dat gebruikt wordt als groenzone voor de woningen die Vooruitzien doorheen de jaren heeft gebouwd in de omgeving van de Ericastraat.

  In eerste instantie wou vooruitzien het volledige perceel afstaan maar de dienst gronden heeft vastgesteld dat een deel ingebruik is genomen door een aanpalende.
  Om problemen te vermijden werd er aangegeven dat dit deel uit de overdracht moest gehouden worden.
  Vooruitzien heeft een meetplan laten opmaken.

  De grond zal toegevoegd worden aan het openbaar domein.

 • 35.

  2021_GEM_00220 - Raamovereenkomst - Schoonmaak / Proclim - Uitbreiding contract met bijkomende locaties - Bekrachtiging - Bekrachtiging

  Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2021 werd goedkeuring verleend aan de gunning in verband met de uitbreiding van het contract rond schoonmaak via Proclim, meer bepaald voor volgende bijkomende locaties: nieuw stadhuis, bibliotheek, JAC en uitbreiding BKO Stal.
  Tijdens voorgaande zittingen van het college van burgemeester en schepenen werden reeds uitbreidingen voor bijkomende locaties goedgekeurd.
  Intussen is de jaarlijkse uitgave voor schoonmaak dermate gestegen dat de opdracht niet meer valt onder het begrip dagelijks bestuur.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze besluiten te bekrachtigen.

 • 36.

  2021_GEM_00211 - R/006133 - Beringen - Olmsesteenweg 40-44 - Samenwerkingsovereenkomst. - Goedkeuring

  Er zijn rioleringswerken gepland in de Olmsesteenweg. De samenwerkingsovereenkomst welke de modaliteiten vastlegt tussen de stad Beringen en Fluvius System Operator voor de onderhoudswerken wordt ter goedkeuring voorgelegd.

 • 37.

  2021_GEM_00212 - Mobiliteit en verkeersveiligheid - samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van werken - herinrichten van de Kasteletsingel (N72) en kruispunt Nijverheidsstraat. - Goedkeuring

  De gezamenlijke intentie van partijen om te komen tot een herinrichting van de Kasteletsingel (N72) en meer bepaald het kruispunt met de Nijverheidsstraat. Bedoeling is het verbeteren van mobiliteit en verkeersveiligheid en rekening houdende met de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals uitgewerkt in het masterplan “strategisch project kanaalzone Beringen” (BUUR) in opdracht van Stad Beringen, eindrapport augustus 2020.

 • 38.

  2021_GEM_00213 - R/006001 - 3007 - Wegenis- en rioleringswerken Meerstraat - Lastvoorwaarden en gunningswijze. - Goedkeuring

  Het bestek met nr. R/006001 en de raming voor de opdracht “Wegenis- en rioleringswerken Meerstraat”, opgesteld door de ontwerper, Groep Infrabo, Langstraat 65 te 2260 Westerlo. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 • 39.

  2021_GEM_00214 - R/001888 - 2891 - Wegen en riolering Molendijk fase 2 en Aardeweg - Lastvoorwaarden en gunningswijze. - Goedkeuring

  Het bestek met nr. R/001888 en de raming voor de opdracht “Wegen en riolering Molendijk fase 2 en Aardeweg”, opgesteld door de ontwerper, Antea Group, Corda Campus 6 - Kempische Steenweg 293 bus 32 te 3500 Hasselt worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 • 40.

  2021_GEM_00216 - R/005571 - 3015 - Heraanleg August Cuppensstraat - Lastvoorwaarden en gunningswijze. - Goedkeuring

  Het bestek met nr. R/005571 en de raming voor de opdracht “Heraanleg August Cuppensstraat”, opgesteld door de ontwerper, Antea Group, Corda Campus 6 - Kempische Steenweg 293 bus 32 te 3500 Hasselt. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
  Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure