Terug Gemeenteraad

ma 23/05/2022 - 19:30 Trouw- en raadzaal Stadhuis, Collegestraat 1, 3580 Beringen

Openbare zitting

Secretariaat

Secretariaat

Belastingen en invordering

Belastingen en invordering

  • Vanaf 01/01/2022 is de gewestelijke milieuheffing op bedrijfsrestafval gestegen naar 25 euro/ton. Door deze stijging van de gewestelijke milieuheffing wordt door Bionerga aangevoerd dat ze een bijkomend concurrentieel nadeel van 5 euro/ton zouden ondervinden. Om de inkomsten van stad Beringen op hetzelfde niveau te houden voor deze belasting en tegemoet te komen aan de vraag van Bionerga, ligt het voorstel om de opcentiemen te verlagen ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Boekhouding

Boekhouding

Bouwen, milieu en wonen

Leefmilieu

  • Met de deelname aan het project Klimaattuinen van provincie Limburg wordt er ingezet op advies en begeleiding op maat door de Klimaattuincoach. Aanvullend wordt er een extra stimulans voorzien voor tuineigenaars die effectief aan de slag gaan met het tuinadvies en plantgoed aankopen. Na bewijs van aankoop gekoppeld aan het advies wordt het bedrag in de vorm van geschenkbon Toerisme Beringen begrensd tot 50 euro aan de tuineigenaar uitgekeerd. Kostenraming subsidie is maximaal 2.500 euro, dit wordt voorzien binnen het budget van het LEKP.

Budget en aankoop

Budget en aankoop

Jeugd en sport

Jeugd en jeugdwelzijnswerk

  • Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet onder BD “Beringen Bruisend en kindvriendelijk” het actieplan “Werk maken van een gezins- en kindvriendelijk beleid” de actie “Realiseren label Kindvriendelijke Stad”.

    In deze nota geven we een terugkoppeling van het strategisch actieplan dat werd ontwikkeld op basis van de output van fase 2 (nota CBS 24-02-2022) voor een kindvriendelijk beleid in Beringen.

Patrimonium

Gronden

Samenleven

Samenleven

  • Sinds 2016 heeft stad Beringen een samenwerkingsovereenkomst met Depot Margo. Deze overeenkomst werd verlengd voor het jaar 2021 in het kader van de voedselbedeling en materiële hulpverlening vanuit OCMW Beringen. Vanuit stad Beringen wordt tevens een overeenkomst opgesteld. Dit om beschikbare budgetten voorzien in het meerjarenplan op een correcte manier te spenderen. We zetten de samenwerking met Depot Margo in kader van materiële hulpverlening verder tot en met december 2025.  

Diversiteit

Stedelijke werkplaatsen

Stedelijke werkplaatsen

Wegen en publieke ruimte

Wegen en publieke ruimte

Initiatiefrecht

Voorstel tot beslissing

Mondelinge vraag